انتخابات سال 2020 ایالات متحده: نتایج پیش بینی شده بایدن در مقایسه با ترامپ در ویسکانسین – به روز رسانی های زنده | اخبار ایالات متحده

[ad_1]

12:22

12:18

12:05

ساعت 12:00

11:52

11:40

11:36

11:02

به روز شده

10:48

10:27

به روز شده[ad_2]