اسپانیا – آلمان ، کرواسی – پرتغال و موارد دیگر: لیگ ملت ها – زنده! | فوتبال

[ad_1]

21:18

21:14

هدف! اسپانیا 5: 0 آلمان (F Torres 72)

21:13

21:12

21:11

21:06

21:05

21:04

21:03

به روز شده

21:01

ساعت 21:00

20:59

20:58

هدف! اسپانیا 4: 0 آلمان (F Torres 55)

به روز شده

20:55

به روز شده

20:54

20:52

20:50

20:49

20:47

20:42

20:40

به روز شده

20:35

20:32

ساعت 20:30

20:28

20:24

20:24

هدف! اسپانیا 3: 0 آلمان (Radry 38)

به روز شده

20:21

به روز شده

20:20

به روز شده

20:19

هدف! اسپانیا 2: 0 آلمان (F تورس 33)

به روز شده

[ad_2]