استون ویلا – ساوتهمپتون: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

13:36

به روز شده

13:32

ساعت 13:30

13:29

13:27

13:26

13:25

13:22

13:21

هدف! استون ویلا 1-4 ساوتهمپتون (مینس 62)

به روز شده

13:20

13:18

به روز شده

13:18

به روز شده

13:16

13:12

به روز شده

13:10

13:10

به روز شده

13:08

13:07

13:06

12:50

بریک: استون ویلا 0-3 جیمز وارد ثابت می کند

12:48

12:47

12:46

هدف! استون ویلا 0-3 ساوتهمپتون (Ward Praws 45)

به روز شده

12:46

12:45

به روز شده

12:44

12:43

12:40

12:39

12:38

به روز شده

12:35

به روز شده

12:33

به روز شده

[ad_2]