اخبار ویروس کرونا به صورت زنده: آزمایشات روی سناتور چاک گراسلی مثبت است. شرکت های هواپیمایی تست Covid را ارائه می دهند اخبار جهان

[ad_1]

00:55

00:34

00:20

00:12

00:07

به روز شده[ad_2]